SNIPPEN

gårdog fiskeoppdrett

Se flere bilder i fotoarkivet og under "Hva skjer på Snippen?".
More photos at the Photo archive, or the articles "What happends at Snippen" (in Norwegian).

 

FAKTA

Snippen gård er et bureisningsbruk fra 1939. Nåværende eiere er Thorun og Klaus Ganser som kjøpte småbruket på 35 da. dyrket mark og 200 mål skog i 1969. I dag er bruket på 330 mål dyrket mark, 100 mål skog, 40 mål tun og dammer samt 75 mål leid jord. 

Det ble bygget nytt fjøs til 40 okser i 1973. I 1978 ble fjøset utvidet til å gi plass til 80 okser. Vi bygget også nytt siloanlegg og høytørke dette året.
Fiskeoppdrett med regnbueørret, røye, villørret og lakseyngel kom vi i gang med i 1982. Honninggård med 70 kuber ble bygget i 1988. I 1991 åpnet vi gården for besøkende. Gårdsturisme ble en naturlig følge p.g.a. allsidigheten i driften.

OMSTILLING

Landbruket i Norge er, som i de fleste land, politikernes kasteball. Man må tilpasse seg så godt man kan. Dette er noe vår drift bærer preg av: Kjøttproduksjonen var på topp rundt 1980. Kalveslaktingen, som ble iverksatt  for å få bukt på overproduksjonen truet vår eksistens, men satsing på fiskeoppdrett reddet økonomien.
Kollapset i oppdrettsnæringen på slutten av 80-tallet fikk oss igjen i vanskeligheter, men på grunn av at vi hadde beholdt alle landbruksbaserte produksjoner i redusert omfang hadde vi et godt grunnlag  for "ÅPEN GÅRD" som vi så begynte med i 1991. Vår kjøttproduksjon ble sakte men sikkert bygd opp igjen, takket være inntektene fra fiskeoppdrettet på 80-tallet.  Men et tappert forsøk på omlegging til økologisk drift førte ikke frem, byråkratiet gikk av med seieren.

DRIFTA I DAG - DEN ALVORLIGE DELEN

AMMEKUER:
har vi en besetning på 30-40 Herefordkuer som alle kalver ute i det fri om våren. Kalvene går med mora i 8 måneder for så å bli satt på binger i fjøset. Kvigene slipper ut igjen når de er store og gamle nok til å bli bedekt, mens oksene står på binge, men med adgang til luftegård til de er ca. 20 måneder, for så å bli slaktet. De veier da ca. 280 kg slaktevekt. Etter dette er det igjen plass til nye kalver i fjøset. Om vinteren bor kuene i den ombygde låvetørka. Der kan de gå ut og inn som de vil, mens de beiter ute hele sommeren.

GRISER:
For at vi skal få brukt den ombygde høytørka om sommeren også  (ingen ku vil være inne om sommeren), plasserer vi  2 drektige purker der, som får et kull med grisunger i juni. Purkene lever sammen i fellesskap og er bare innestengt 6 dager i forbindelse med grisingen. Deretter går alle, både purker og grisunger om hverandre. De får også gå ut og boltre seg bak fjøset hvor vi har en skikkelig badedam og sølepytt som vi kaller  Hawaii.... Ca 50 smågriser kjøpes inn i Juni, de skal bli "julegriser - med  en kvalitet som bare en frilandsgris kan ha.


HONNINGPRODUKSJONEN

Vi har nå mellom 10 og 20 bikuber. Dette gir nok honning for salg til våre besøkende. Et eget rom i fjøset er innredet til slynging og tapping av honning. Der kan de besøkende også smake på herligheten. I en glasskube kan man observere biene slik de innretter seg her i livet. Som regel får man også øye på dronningen.

Obs! Denne delen av drifta er nå avviklet.

VILLSVIN

En villsvinfamilie kjøpte vi i 1992. Nå har vi 4 purker og en flott råne - JONATHAN. Alle lever ute i det frie året rundt, men de kan trekke innomhus om de vil.

Vi produserer ca. 25 slakt i året og selger til både privatpersoner, hoteller og til firmafester.  Hele skrotter til grilling blir det også mer og mer av. En liten, men viktig nisje i vårt opplegg

 

FISKEOPPDRETT

Mens vi i "gamle" dager klekket og produserte opp til 1.5 mill. yngel i året   av forskjellige slag driver vi nå kun litt produksjon av matfisk til  selvfisking for våre besøkende. Her er mang en fisker blitt født...

OBS: Fisken er stor i år - ørret på 1 - 3 kg. er ingen sjeldenhet å få på kroken. 

OG SÅ LEKER VI OSS LITT ....

Vårt ønske er å vise frem et "Bruk i bruk", med 100-vis av "dyriske" oppleveleser, skape rekreasjon for voksne mennesker og samtidig tilrettelegge for ungene. Til de yngste har vi "tråkketraktorer" og en stor trampoline. En gråtass 1949 modell tar de med på tur rundt tunet, ungene blir helt matt av det.  Vill- endene våre har okkupert badedammen, så bading er det slutt på. Ellers  har vi mange forskjellige dyr som er plassert i innhegninger rundt lekeplassen. Kaniner, sauer, geiter, esel, muldyr, lama, påfugler, kalkuner, forskjellige høner, duer, villender, gjess, struts, villsvin og minigriser sørger for at ingen kjeder seg !

 

 

På lekeplassen kan man lukke etter seg og være sikker på at ungene ikke kommer bort. Det er tillat med medbrakt mat og grilling på våre griller. 


 


MAT UTEN "E" I KAFÉEN ......

"Mat uten E" får du kun på Snippens Kafè.

Vår gårdskafè har 56 sitteplasser med utsikt ut over gården med sitt rike dyreliv.  Vi er så moderne at vi bare serverer hjemmelaget, gammeldags middag.

Obs: det var engang.... Kafeèn blir nå brukt som varmestue i dårlig vær 


På tunet kan du få kjøpt rømmevaffler og pølser, kaffe, brus og is.

 

Vær snill mot kroppen din - gi den ekte vare...
FISK

Vi har et sykdomsfritt oppdrettsanlegg med regelmessig veterinærkontroll. Vi har frisk fisk som ikke bruker medisinfòr. Vi leverer fersk ørret rett fra oppdrettskummen og rakørret mot jul
OKSEKJØTT:

Vi har som målsetting å levere kjøtt av ypperste kvalitet - produsert mest mulig på grovfòr, mye sol og frisk luft. 
Vi leverer kvarte dyr - forpart eller bakpart på 50
- 70 kg. ( Om det er for mye så finn noen å dele med ) Dette kan leveres ferdig oppdelt. 
Utegris:

Fòret fram i et naturlig utemiljø - et liv uten stress! Vi har løsdrift av purker og grisunger som alle boltrer seg i halmseng. De  kan også bevege seg fritt ute og har egen badedam på Hawaii ( bak fjøset). Dette er en driftsmåte helt utenom det vanlige som både grisen og vi trives utrolig godt med. Flesket blir deretter, bare godt !
Vi leverer slaktet både som halve (ca 40 kg) og hele dyr. Kjøttet er ferdig oppdelt, klar for stekeovnen. 

Gås, And, Due 


Våre gjess går på beite hele sommeren og kjøttet har en spesiell god smak. Gåseslakt leveres fra september. Også  stokkender, født på Snippen, men som lever i full frihet og flyr som de vil er med i vårt gastronomiske mangfold.  Duene våre må også i gryta -  kjempegod mat. Fjørfeet må kjøpes levende. Om du trenger hjelp med å slakte de hjelper vi til med glede. Da gjør vi det lovlig.... 

Priser på slakt finner du ved å klikke på  slaktelinken på 1. side 

1001 NATT:
I husflidbutikken - "1001 natt" - er det mange nydelige ting av glass, dekorert og brent av Thorun. Dessuten er det mange fine dukker og nisser i butikken.
Nissen bor og sover på Snippen om sommeren.

ÅPNINGSTIDER   2013

Sommeråpent daglig fra 23. juni , kl. 11 - 16

 

Har du vært i utlandet så bør du vente i 3 dager før du besøker oss.
Dette anbefales av Mattilsynet

                                                   

                                Barnebillett koster kr. 100,- .
                                               
De voksne går som barn...:-)

                                            

 

 

BURSDAG   til  sommeren?

Bruk gjerne vår varmestue med 56 sitteplasser

Ta med selskapet , bursdagskaken og ellers alt du trenger for en fin dag. Vi garanterer en dag som vil bli minnet  - av alle...

 

Turoperatører: Kaffestopp før/etter Trysil? For grupper over 40 personer  er vaffel og kaffe inkludert i inngangen 

 

 

 Vennlig hilsen fra alle to - og firbente

på Snippen :)